رنگارنگ

Exemplum & Conte

تاریخچه پیدایش پوشاک

 

با نگرشی بر تاریخ پر افتخار ایران زمین ، در می یابیم که ایرانیان آریایی در درازای تاریخ پر افتخار خود ، ابداع کننده و کاشف و بانی هزاران دستاورد علمی و فنون بوده اند . اختراع خط ، کتابت ، علوم ستاره شناسی ، پزشکی ، فلسفه ، دانش اندازه گیری و ... همه و همه را برای نخستین بار ایرانیان به وجود آورده اند . تا پیش از حمله تازیان به ایران ، کتابخانه های ایران زمین ، انباشته از هزاران هزار کتاب در زمینه های مختلف علوم ، فنون و تکنولوژی بود که با تازش عرب های بی دانش ، همه این کتاب ها سوزانده و یا با آب رود و دریا شسته شد . پس از اسلام ما در قرن دوم و سوم ، دانشمندان بسیار بزرگی داشتیم که هر کدام بزرگترین خدمت را به بشریت کرده اند . در اوستا کتاب مقدس زرتشتیان ، به کروی بودن زمین اشاره شده است . ابوریحان بیرونی در کتاب التفهیم خود به قاره آمریکا اشاره دارد و هزاران کشفیات دیگر که توسط ایرانیان پس و پیش از اسلام به جهانیان عرضه شد .

ایرانیان نخستین مردمی بودند که پوشاک را نیز ابداع کردند . ایرانیان باستان برای پوشاک و لباس اهمیت فراوانی قائل بودند . با نگاهی به لباس امروزه کردان ، آذری ها و گیلگی ها با قدمت پانزده هزار ساله ، در می یابیم که ایرانیان چه اندازه در زیبایی و دوخت پوشاک مهارت داشته اند . لباس بسیار زیبای زنان و مردان کرد بازمانده ای از پوشاک مادها و آریاییان باستان می باشد .

دستمال گردن و یا کروا Karwa یکی از بخش های پوشاک زنان و مردان ایرانی بوده است . ایرانیان باستان برای زیبایی پوشاک خود ، دستمالی را دو قسمت کرده و آن را به گردن می آویختند . نام این دستمال گردن کروا بوده است . 1 ایرانیان هر نوع دستاوردی را که اختراع و به کار می بردند دارای فلسفه ای زیبا بوده است . کروا یا کروات نیز دارای فلسفه ای آیینی است که به آن اشاره می گردد .

مانترا یا ذکر ، جز اصول آیین های زُروان ، مهر و مَزدیَسنان در ایران باستان می باشد . هر شخص در ایران باستان دارای یک مانترای شخصی بوده است . به جز مانترای شخصی که بر مبنای روز تولد شخص مشخص می شد ، مانتراهایی نیز بوده که در مزگت ها و آتشکده ها به کار برده می شد . مهمترین این مانترا ، مانترا یا ذکر هی اوما Hioma می باشد . هئومه یا هومه یکی از گیاهان مقدس است که ایرانیان از شیره این گیاه ، شرابی مقدس درست کرده و آن را قبل از عبادت می نوشیدند . ذکر و مانترای هئومه از نام این گیاه مقدس آمده است . تبتی ها امروزه این مانترا را به شیوه اوم Oum به کار می برند . این مانترا در میان مسیحیان و مسلمانان آمین = آم شده است Om را آغاز همه چیز می دانند . در آیین های باستانی این واژه پیش از همه چیز خلق شده است Om یا اوم ارتباط نزدیک با گروه خونی آریایی های اصیل O+ دارد .

نشانه ای مادینه (زنان) نیز ♀ از O+ و اوم گرفته شده است که همان نژاد برتر آریایی را می رساند . بر همین پایه ، کروات یا دستمال گردن نیز ، به همین نشانه و مانترای مقدس بستگی دارد . دایره ، به منزله خورشید ، جهان هستی ، حلقه مهر ، زمانه بی کرانه ، کمر بست (کُشتی) ، خلقت جهان در زمان ابدی می باشد و دو رشته کروات ، همان دو جنبه ی منفی و مثبت جهان یا انگره مینو و سپنتامینو (دو گوهر همزاد) در آیین مهر و مزدیسناست . 2

پس کروات یک نوع مانترای جالب از Om و خون نژاد برتر آریایی O+ و نشانه مادینه می باشد . ایرانیان بر این باور بودند که هستی و خداوند نیز مادینه است و زن ، پیش از مرد خلق شده است . 3

واژه کروات از قوم ایرانی کروات گرفته شده است . کروات ها قوم ایرانی ساکن یوگسلاوی هستند که در فرانسه این دستمال گردنی را رواج دادند و این نام ، با نام خود این قوم ماندگار شد . در اوستایی و کردی باستان ریس به معنی زیور برای گردن و سینه ، سینه بند ، گردن بند آمده است .

واژه دیهیم نیز در زبان های ایرانی به معنی نوار در و تاج پادشاهان است . ریشه ی آریایی این واژه di,de,ei,dda به معنی بستن آمده است که صورت اوستایی آن دیا dya است از این ریشه در فارسی ، واژه دام و دامک ، دامنی ، مقنعه و روسری زن ها را داریم . در سنسکریت از همین ریشه واژه های Dita بند ، ریسمان ساخته شده است .

در فرهنگ نظام آمده است « داهیم : تاج پادشاهان 4 دیهیم اماله ی همین لفظ است » در سنسکریت دامن ، به معنی گردن بند گل و سربند گل است (از ریشه دم به معنی بستن) . داهیم نیز از همان ریشه است و سلاطین قدیم نیز تاج گل بر سر می بستند . 5

دیهیم به شکل حلقه ای ، با نوار بلند مواج (دستمال گردنی – کروات) استو عموماً در تصویر شاهان ساسانی در رزم و بزم و شکار وجود دارد که در حجاری ها ، سکه ها و ظروف عهد ساسانی دیده می شود . در لوح هامورابی سنگی با ارتفاع بیش از دو متر با نوشته خط میخی وجود دارد ، در این سنگ مراسم تاج گزاری نشان داده شده است . روی مهر با شال دیهیم روی شانه هایش ، با دست راست حلقه دیهیم و قلم را به هاموراب می دهد .

وجود حلقه مهر که سمبلی از فره ایزدی و نشان شاهی است که از آیین مهر یادگار مانده است . در قدیمی ترین آثار حلقه در دست مهر دیده می شود و نوارها بر کلاه مهر قرار دارد . این حلقه دست به دست در سلسه شاهی می گردد .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- کروا : وصل کردن دو چیز باشد با هم (برهان قاطع) ، (آنندراج) در ناظم الاطبا نیز آمده است .

2- کروات از حلقه و یک رومان تشکیل شده بود که از میان حلقه می گذشت و دو سر آن نماد دو گوهر همزاد بوده و حلقه نیز نماد خورشید و ...

3- شاید به همین دلیل خدایگان خود را به صورت زن تصور می کرده اند (الهه مهر یا میترا و ...)

4- از تاج پادشاهی ساسانی نیز دو رومان آویزان بوده است .

5- دَیدم Diadam انگلیسی از همین ریشه است .

 

zzzzzzzzzzzzz

z      دانش نامه ایرانشناسی     z

zzzzzzzzzzzzz

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۵ خرداد۱۳۸۷ساعت 6:35 AM  توسط رنگارنگ  |